Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wraz z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład KSSOF tj. Gminą Kędzierzyn-Koźle, Gminą Reńska Wieś, Gminą Cisek, Gminą Bierawa, Gminą Pawłowiczki, Gmina Polska Cerekiew, Gminą Ujazd, Gminą Leśnica, Gminą Strzelce Opolskie, Gminą Zawadzkie, Gminą Jemielnica i Gminą Kolonowskie oraz Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim i Powiatem Strzeleckim zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Innych Instrumentów Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

1. ogłoszenie o konsultacjach -  pobierz plik *.pdf

2. klauzula informacyjna RODO - pobierz plik *.pdf

3. formularz konsultacji - pobierz plik *.pdf

4. OOŚ IIT KSSOF - pobierz plik *.pdf

5. STRATEGIA IIT KSSOF - pobierz plik *.pdf

6. Załącznik Uwarunkowania Transportowe i Komunikacyjne KSSOF - pobierz plik *.pdf

7. Zarządzenie nr 1 - pobierz plik *.pdf

8. Podsumowanie procedury OOS do Strategii IIT Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - pobierz plik *.pdf