Informacja o wysokości przyznanych dotacji na realizację zadania publicznego w 2011 roku "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży."

Załącznik nr 1 do protokołu

 

DOTACJA

 

w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu zadań publicznych w 2011, rodzaj zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w  środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży”

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA – 130 000 zł

1.      Ludowy Zespół Sportowy GIERAŁTOWICE– 7 000 zł

2.      Ludowy Zespół Sportowy POKRZYWNICA– 7 500 zł

3.      Ludowy Zespół Sportowy DFK Łężce– 7 500 zł

4.      Ludowy Zespół Sportowy „INTER” MECHNICA– 11 000 zł

5.      Ludowy Zespół Sportowy „NAPRZÓD” DŁUGOMIŁOWICE– 27 000 zł

6.      Ludowy Klub Sportowy POBORSZÓW– 7 500 zł

7.      Ludowy Klub Sportowy „ŚLĄSK” REŃSKA WIEŚ– 26 000 zł

8.      Ludowy Klub Sportowy „PO-RA-WIE” WIĘKSZYCE–  27 000 zł

                                                       RAZEM  120 500 zł

Pozostałe środki w kwocie 9 500 zł zostaną przeznaczone na organizację następujących imprez:

- wiosenny i jesienny cross w Komornie

- IV Bieg Herbowy Dębowa

- Polska Biega Dębowa

- Turnieje tenisa stołowego

-  Sekcja tenisa stołowego „KANTORS”

- Turniej na otwarcie „ORLIKA” w Reńskiej Wsi

- Zawody wędkarskie – Mistrzostwa Polski - Dębowa