O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) Wójt Gminy Reńska Wieś informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Reńska Wieś (www.renskawies.pl/bip/ w zakładce „gospodarka mieniem komunalnym”) umieszczono wykaz nr 6 nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonych do sprzedaży.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

oraz firma „GRAMAR” Sp. z o.o.


ZAPRASZAJĄ NA

SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE

„Rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku

Reńska Wieś – Większyce - Poborszów

Spotkanie odbędzie się 8 września 2016 roku o godz. 17.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Reńskiej Wsi

przy ul. Reński Koniec 2 (sala widowiskowa – I piętro)

Na spotkaniu przedstawione zostaną planowane rozwiązania projektowe na planowanym do rozbudowy odcinku drogi. Z materiałami oraz planami sytuacyjnymi można się zapoznać pod adresem: http://gramar-drogi.pl/