W najbliższym czasie w sołectwach Gminy Reńska Wieś odbędą się zebrania wiejskie w celu uchwalenia wniosków o przyjęcie do realizacji przedsięwzięc finansowanych z funduszu sołeckiego w 2016 roku. Zachęcamy mieszkańców do udziału w zebraniach wiejskich.

Podajemy terminy zebrań wiejskich:

  1. Sołectwo Długomiłowice- 12.09.2015r., godz. 18:00 w sali OSP
  2. Sołectwo Mechnica - 14.09.2015r., godz. 20:00 w domu parafialnym
  3. Sołectwo Dębowa- 16.09.2015r., godz. 18:00 w centrum rekreacji wiejskiej
  4. Sołectwo Bytków- 17.09.2015r., godz.19:00 w domu Sołtyski
  5. Sołectwo Naczysławki- 18.09.2015r., godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej
  6. Sołectwo Komorno- 18.09.2015r., godz. 18:00
  7. Sołectwo Łężce- 19.09.2015r., godz. 18:00 w salce socjoterapeutycznej im. o. Pio
  8. Sołectwo Reńska Wieś- 21.09.2015r., godz. 18:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury                  w Reńskiej Wsi
  9. Sołectwo Większyce- 22.09.2015 r., godz. 18:00, w sali mniejszości niemieckiej
  10. Sołectwo Gierałtowice- 25.09.2015r., godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej

 

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782) Wójt Gminy Reńska Wieś informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Reńska Wieś (www.renskawies.pl/bip/ w zakładce „gospodarka mieniem komunalnym”) umieszczono wykaz nr 4 nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonych do wydzierżawienia w 2015 r.