26 listopada o godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno- Oświatowej.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie stwierdzenie prawomocności.

2. Zespoły artystyczne działające na terenie gminy–rodzaj działalności, osiągnięcia, promocja, udział w imprezach artystycznych, potrzeby doposażenia (ubioru, sprzętu, itp.)

3. Zapoznanie się z Gminnym Programem ds. Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

4. Zakończenie posiedzenia.

23 listopada o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Reńska Wieś w sali nr 4 Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie skargi złożonej na Wójta Gminy Reńska Wieś.

3. Zamknięcie posiedzenia.