13 lutego 2017r. o godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Gminy Reńska Wieś, w sali nr 4.
Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Informacja dotycząca ferii zimowych.
  3. Działalność Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na śląsku Opolskim.
  4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zamknięcie posiedzenia.