1. Bytków, Radziejów, Pociękarb- 08.02.2017r. godz. 18,00, świetlica w Pociękarbiu,

2. Dębowa- 06.02.2017r. godz.18,00, OSP Długomiłowice

3. Długomiłowice– 17.02.2017r. godz. 18,00 ,OSP Długomiłowice

4. Gierałtowice– 04.02.2017r. godz.16,00, świetlica OSP

5. Komorno- 03.02.2017r. godz. 18,00 , sala w Nowej Mechanizacji,

6. Kamionka- 04.03.2017r. godz.17,00, świetlica wiejska,

7. Łężce-    04.02 2017r. godz.19,00, salka katechetyczna

8. Mechnica– 27.01.2017r. godz.19,00 , sala gimnastyczna w szkole,

9. Naczysławki-  11.02.2017r. godz.16,00 , świetlica wiejska,

10. Poborszów–    25.02.2017r. godz. 17,00 świetlica w OSP ,

11. Pokrzywnica- 01.02.2017r.godz. 18,00 świetlica wiejska,

12. Reńska Wieś- 09.02.2017r. godz. 17,30 GOK Reńska Wieś,

13.Większyce–    10.02.2017r. godz.18,30 świetlica TSKN.