UCHWAŁA NR XIV/107/19
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Reńska Wieś na lata 2020-2024 (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.34
Ogłoszony: 02.01.2020

Głosowano w sprawie:

uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Reńska Wieś na lata 2020-2024;.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)Urszula Marks