UCHWAŁA NR XIV/106/2019
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Reńska Wieś (pobierz)

Głosowano w sprawie:
określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Reńska Wieś;.

Wyniki głosowaniaZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)Urszula Marks