UCHWAŁA NR XIV/109/19
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 18 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr XV/104/04 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie gminy Reńska Wieś (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały nr XV/104/04 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie gminy Reńska Wieś;.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
PRZECIW (1)Waldemar Krybus