UCHWAŁA NR XIV/101/19
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019 (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.188
Ogłoszony: 10.01.2020

Głosowano w sprawie:

zmiany budżetu gminy na rok 2019;.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja