UCHWAŁA NR XXXIV/275/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 13 lipca 2021 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.1976
Ogłoszony: 16.07.2021

Głosowano w sprawie:
przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego;.

Wyniki głosowania
za: 12, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
za (12)
Patryk Flegel, Sonia Geller, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (3)
Ewelina Barteczko, Szymon Kaboth, Jan Plesch