UCHWAŁA NR XXXV/276/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 3 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.2095
Ogłoszony: 06.08.2021

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu Gminy na rok 2021;.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Krystian Pogodzik