UCHWAŁA NR XXXV/278/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 3 sierpnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Reńska Wieś nr XXXIII/267/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Reńska Wieś (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.2080
Ogłoszony: 05.08.2021

Głosowano w sprawie:
zmiany Uchwały nr XXXIII/267/2021 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Reńska Wieś.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Krystian Pogodzik