UCHWAŁA NR LXX/563/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 24 kwietnia 2024 r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (pobierz)

Głosowano w sprawie:
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (13)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
wstrzymuję się (1)
Waldemar Krybus
NIEOBECNI (1)
Alicja Kocem


 

UCHWAŁA NR LXX/562/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 24 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (pobierz)

Głosowano w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;.
Wyniki głosowania za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
za (14) Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1) Alicja Kocem

UCHWAŁA NR LXX/561/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 24 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2024rok;.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Alicja Kocem

UCHWAŁA NR LXX/560/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 24 kwietnia 2024 r.
w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie Koźlu na kadencję 2024-2027 (pobierz)

Głosowanie tajne.

Głosowanie TAJNE  w sprawie:
wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie Koźlu na kadencję 2024-2027

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

 

 

UCHWAŁA NR LXIX/559/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie skargi na przewlekłe załatwianie sprawy przez Wójta Gminy Reńska Wieś (pobierz)

Głosowano w sprawie:
skargi na przewlekłe załatwianie sprawy przez Wójta Gminy Reńska Wieś.
Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
za (14) Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1) Szymon Kaboth