UCHWAŁA NR L/391/2022 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 października 2022 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Reńska Wieś (pobierz)

Głosowano w sprawie:
nadania statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Reńska Wieś..

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja

UCHWAŁA NR L/390/2022 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 października 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś (pobierz)

Głosowano w sprawie:
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś;.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja

UCHWAŁA NR L/389/2022 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja

UCHWAŁA NR L/388/2022 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2022 rok;.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja

UCHWAŁA NR XLIX/387/2022 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  (pobierz)

Głosowano w sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
wstrzymuję się (1)
Ilona Mainka