UCHWAŁA NR LXVIII/553/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 20 marca 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024  (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2024 rok;.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja

UCHWAŁA NR LXVII/546/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkołach podstawowych i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś.

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (13)
Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (2)
Ewelina Barteczko, Krystian Pogodzik

UCHWAŁA NR LXVII/545/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi.

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (13)
Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (2)
Ewelina Barteczko, Krystian Pogodzik

UCHWAŁA NR LXVII/544/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Seniora na terenie gminy Reńska Wieś (pobierz)

Głosowano w sprawie:
utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Seniora na terenie gminy Reńska Wieś.

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (13)
Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (2)
Ewelina Barteczko, Krystian Pogodzik

 

UCHWAŁA NR LXVII/543/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2024 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2024.

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (13)
Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
BRAK GŁOSU (2)
Ewelina Barteczko, Krystian Pogodzik