UCHWAŁA NR LXVII/542/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XVI/132/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Reńska Wieś na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza atmosferycznego w postaci wymiany dotychczasowych systemów grzewczych opartych na paliwie stałym na proekologiczne systemy grzewcze zmienionej uchwałą Rady Gminy Reńska Wieś nr XVII/140/2020 z dnia 25 marca 2020 r. (pobierz)

Głosowano w sprawie: 
zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XVI/132/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Reńska Wieś na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza atmosferycznego w postaci wymiany dotychczasowych systemów grzewczych opartych na paliwie stałym na proekologiczne systemy grzewcze zmienionej uchwałą Rady Gminy Reńska Wieś nr XVII/140/2020 z dnia 25 marca 2020 r..

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (13)
Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (2)
Ewelina Barteczko, Krystian Pogodzik

UCHWAŁA NR LXVII/541/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś w obrębie Poborszów (pobierz)

Głosowano w sprawie:
sprzedaży nieruchomosci stanowiacych własność Gminy Reńska Wieś w obrębie Poborszów.

Wyniki głosowania
za: 12, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (12)
Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
wstrzymuję się (1)
Urszula Marks
NIEOBECNI (2)
Ewelina Barteczko, Krystian Pogodzik

UCHWAŁA NR LXVII/540/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 28 lutego 2024 r.
sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś w obrębie Poborszów i Komorno (pobierz)

Głosowano w sprawie:
sprzedaży nieruchomości stanowiacej własność Gminy Reńska Wieś w obrębie Poborszów i Komorno.

Wyniki głosowania
za: 12, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (12)
Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
wstrzymuję się (1)
Urszula Marks
NIEOBECNI (2)
Ewelina Barteczko, Krystian Pogodzik

UCHWAŁA NR LXVII/539/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś  (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;.

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (13)
Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (2)
Ewelina Barteczko, Krystian Pogodzik

 

UCHWAŁA NR LXVII/538/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2024 rok;.

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (13)
Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
BRAK GŁOSU (2)
Ewelina Barteczko, Krystian Pogodzik