UCHWAŁA NR LXVI/537/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 31 stycznia 2024 r.
sprawie inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (pobierz)

Głosowano w sprawie: 
sprawie inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (13)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Adrian Zbroja

WYŁĄCZENI Z GŁOSOWANIA - BRAK GŁOSU (2)
Joachim Majnusz, Artur Segrodnik

RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LV/457/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dla obszaru złoża „Poborszów” (pobierz)

 

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr LV/457/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dla obszaru złoża „Poborszów”.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja

UCHWAŁA NR LXVI/535/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś w obrębie Komorno (pobierz)

 

Głosowano w sprawie:
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś w obrębie Komorno.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja

UCHWAŁA NR LXVI/534/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom sołectw Gminy Reńska Wieś (pobierz)

 

Głosowano w sprawie:
ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom sołectw Gminy Reńska Wieś.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja

WYŁĄCZONY Z GŁOSOWANIA - BRAK GŁOSU (1)
Joachim Majnusz

UCHWAŁA NR LXVI/533/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja