UCHWAŁA NR LXVI/532/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024  (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2024 rok;.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja

UCHWAŁA NR LXVI/531/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok  (pobierz)

Głosowano w sprawie:
uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok;.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja

UCHWAŁA NR LXVI/530/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Reńska Wieś na 2024 rok (pobierz)

Głosowano w sprawie:
uchwalenia planu pracy Rady Gminy Reńska Wieś na 2024 rok;.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja


UCHWAŁA NR LXV/529/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 27 grudnia 2023 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś (pobierz)

 

Głosowano w sprawie:
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Waldemar Krybus

UCHWAŁA NR LXV/528/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 27 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2024 rok

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Waldemar Krybus