UCHWAŁA NR LXIV/517/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 20 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (pobierz)

Głosowano w sprawie:
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Reńska Wieś na lata 2024-2030.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja

UCHWAŁA NR LXIV/516/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 20 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2024,.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja

 

UCHWAŁA NR LXIII/515/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały nr LV/455/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i świadczone usługi w centrach opiekuńczo – mieszkalnych (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały nr LV/455/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i świadczone usługi w centrach opiekuńczo – mieszkalnych.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Ewelina Barteczko

UCHWAŁA NR LXIII/514/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych (pobierz)

Głosowano w sprawie:
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Ewelina Barteczko

UCHWAŁA NR LXIII/513/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (pobierz)

Głosowano w sprawie:
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Ewelina Barteczko