UCHWAŁA NR LXVIII/558/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 20 marca 2024 r.
zmieniająca uchwałę nr LXVII/546/2024 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały nr LXVII/546/2024 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja

UCHWAŁA NR LXVIII/557/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 20 marca 2024 r.
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatce na ławnika do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu kadencji 2024-2027 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu kadencji 2024-2027.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja

UCHWAŁA NR LXVIII/556/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 20 marca 2024 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dla obszaru złoża „Poborszów” (pobierz)

Głosowano w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dla obszaru złoża „Poborszów”.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja

UCHWAŁA NR LXVIII/555/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 20 marca 2024 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2024 roku (pobierz)

Głosowano w sprawie:
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2024 roku.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja

UCHWAŁA NR LXVIII/554/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 20 marca 2024 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja