UCHWAŁA NR LXIII/507/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozie finansowej (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Ewelina Barteczko

UCHWAŁA NR LXIII/506/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2023 rok;.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Ewelina Barteczko


UCHWAŁA NR LXII/505/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Reńska Wieś na lata 2022-2030 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Reńska Wieś na lata 2022-2030.

Wyniki głosowania
za: 12, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (12)
Ewelina Barteczko, Sonia Geller, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
wstrzymuję się (1)
Urszula Marks
NIEOBECNI (2)
Patryk Flegel, Szymon Kaboth


UCHWAŁA NR LXII/504/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (pobierz)

Głosowano w sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wyniki głosowania
za: 11, przeciw: 2, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (11)
Ewelina Barteczko, Sonia Geller, Waldemar Krybus, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
przeciw (2)
Alicja Kocem, Ilona Mainka
NIEOBECNI (2)
Patryk Flegel, Szymon Kaboth

UCHWAŁA NR LXII/503/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi.

Wyniki głosowania
za: 12, przeciw: 1, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (12)
Ewelina Barteczko, Sonia Geller, Alicja Kocem, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
przeciw (1)
Waldemar Krybus
NIEOBECNI (2)
Patryk Flegel, Szymon Kaboth