UCHWAŁA NR LXII/502/2023 RADY GMINY  REŃSKA WIEŚ z dnia 25 października2023 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;.

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (13)
Ewelina Barteczko, Sonia Geller, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (2)
Patryk Flegel, Szymon Kaboth

UCHWAŁA NR LXII/501/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2023 rok;.

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (13)
Ewelina Barteczko, Sonia Geller, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (2)
Patryk Flegel, Szymon Kaboth

UCHWAŁA NR LXI/500/2023 RADY GMINY  REŃSKA WIEŚ z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie przyjecia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób
Doznającej Przemocy Domowej na lata 2023 – 2025” (pobierz)

Głosowano w sprawie:
przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023 – 2025 .

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 1, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
przeciw (1)
Krystian Pogodzik

UCHWAŁA NR LXI/499/2023 RADY GMINY  REŃSKA WIEŚ z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie  zmiany uchwały Nr XXIX/233/2021 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów na południe od torów kolejowych (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr XXIX/233/2021 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na południe od torów kolejowych.

Wyniki głosowania
za: 12, przeciw: 0, wstrzymuję się: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (12)
Ewelina Barteczko, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
wstrzymuję się (3)
Patryk Flegel, Alicja Kocem, Waldemar Krybus

UCHWAŁA NR LXI/498/2023 RADY GMINY  REŃSKA WIEŚ z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja