UCHWAŁA NRVLXI/497/2023 RADY GMINY  REŃSKA WIEŚ z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2023 rok;.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja


UCHWAŁA NRVLXI/496/2023 RADY GMINY  REŃSKA WIEŚ z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie Koźlu na kadencję 2024-2027 (pobierz)

 

UCHWAŁA NR LX/495/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dla terenu położonego w obrębie Łężce przy drodze krajowej nr 38 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dla terenu położonego w obrębie Łężce przy drodze krajowej nr 38.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Urszula Marks

UCHWAŁA NR LX/494/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/464/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr LVI/464/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie dzia.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Urszula Marks

UCHWAŁA NR LX/493/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś w obrębie Dębowa – działka nr 297/4  (pobierz)

Głosowano w sprawie:
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś w obrębie Dębowa – działka nr 297/4.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Urszula Marks