UCHWAŁA NR LX/492/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu kadencji 2024-2027 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu kadencji 2024-2027.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Urszula Marks

UCHWAŁA NR LX/491/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Urszula Marks


UCHWAŁA NR LX/490/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2023 rok;.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Urszula Marks

 

 

UCHWAŁA NR LIX/489/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki isoboty przez rolników i ich domowników (pobierz)

Głosowano w sprawie:
wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki isoboty przez rolników i ich domowników.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja


UCHWAŁA NR LIX/488/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego (pobierz)

Głosowano w sprawie:
trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja