UCHWAŁA NR LIX/488/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego (pobierz)

Głosowano w sprawie:
trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja

UCHWAŁA NR LIX/487/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały nr LVII/475/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 10 maja 2023 r. (pobierz)

Głosowano w sprawie:
sprawie zmiany uchwały nr LVII/475/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 10 maja 2023 r.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
wstrzymuję się (1)
Urszula Marks


UCHWAŁA NR LIX/486/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Reńska Wieś (pobierz)

Głosowano w sprawie:
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Reńska Wieś.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja

UCHWAŁA NR LIX/485/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowe (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany w wpf;.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja

UCHWAŁA NR LIX/484/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu Gminy Reńska Wieś na 2023 rok;.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
wstrzymuję się (1)
Jan Plesch