Zarządzenie nr 87/2017

Wójta Gminy Reńska Wieś 

z dnia 20 grudnia 2017

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu do działki nr 143/6 obręb Długomiłowice

(pobierz)