Stowarzyszenie  na Rzecz Rozwoju Wsi  Mechnica

informuje, że

w  Społecznej Szkole Podstawowej w Mechnicy

realizowany jest kolejny  projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1.2   pod nazwą:

" PODRÓŻNICY Z MECHNICY "

o wartości 50 000, 00 zł

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

1.         Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas I-III

2.         Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas I-III

3.         Koło matematyczne dla uczniów klas IV-VI

4.         Koło z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI

5.         Koło z języka niemieckiego dla uczniów klas IV-VI

6.         Gry i zabawy ruchowe dla uczniów klas I-III

7.         Szkolne Koło Sportowe (SKS) dla uczniów klas IV-VI

8.         Wyjazdy na basen z nauką pływania (zakończone egzaminem na kartę pływacką)

9.         Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

10.       Wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów oraz rodziców

11.       Zajęcia koła turystycznego-krajoznawczego metodą projektu edukacyjnego zakończone wyjazdem na 4 dniową wycieczkę: Trójmiasto, Malbork, Kaszuby dla 40 uczniów kl. IV - VI.

 

Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Powiatem kędzierzyńsko – kozielskim  / Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kędzierzynie - Koźlu.

Udział w zajęciach Projektu  jest bezpłatny.

Okres realizacji Projektu:  01 stycznia 2012 r. - 30 czerwca 2012r.

Kierownik Projektu:  mgr Elżbieta Dziuda