Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie drogi gminnej - ul. Pogodnej w Większycach - pobierz plik *pdf