Szanowni mieszkańcy Gminy Reńska Wieś

Informujemy, że od dnia 13 listopada odpady komunalne odbierane będą przez firmę ENERIS Surowce S.A. Pojemniki stojące na nieruchomościach, a będące własnością firmy Remondis Gliwice będą zabierane od 6 listopada 2015 roku.

W dniu dzisiejszym (tj. 23.10.2015r) pomyłkowo firma Remondis Gliwice rozpoczęła akcję zbierania pojemników. Akcja została wstrzymana a wszyscy mieszkańcy, którym zabrano pojemniki zostaną zaopatrzeni w worki do gromadzenia w nich odpadów do czasu podstawienia pojemników przez nową firmę.

Firma ENERIS Surowce S.A. rozpocznie rozstawianie pojemników w sektorze Reńska Wieś od dnia 29 października 2015 roku. O szczegółowym harmonogramie rozstawiania pojemników Związek poinformuje Państwa w odrębnym komunikacie.

Za powstałe utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy.

Związek Międzygminny "Czysty Region"