Obwieszczenie Ministra Infrastruktury - prowadzone na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (pobierz)