Informacja o jakości wody na kąpieliskach Centralne, Stodoła na Dębowej- pobierz plik (*pdf)

Wynik konsultacji:

1. Przedmiot konsultacji: projekt Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi na lata 2011 – 2015.

2. Termin przeprowadzonych konsultacji: od 06 maja 2011r.

3. Wyniki konsultacji: Przedstawiciele organizacji pozarządowych (Ludowych Zespołów Sportowych) obecni na konsultacji wyrazili pozytywną opinię  w sprawie projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi na lata 2011 – 2015. Działacze wnioskowali aby w miarę możliwości finansowych gminy budżet na dotacje dla klubów sportowych był większy.

Stanowisko Wójta Gminy Reńska Wieś jest pozytywne w sprawie projektu programu jednoznacznie stwierdził, że przyjmuje do wiadomości prośbę działaczy aby w kolejnych latach zwiększyć środki na dotacje dla klubów sportowych. Zwiększenie środków zależne będzie od stanu finansów gminy oraz potrzeb realnych w tym zakresie klubów sportowych. Wójt Gminy stwierdza, że z dotychczasowych przeprowadzonych konkursów środki jaki zostały przeznaczone na dotacje pokrywały wydatki statutowe klubów sportowych.