POBIERZ PLIKI: strategia, prognoza, opinie: RDOŚSanitarna

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY REŃSKA WIEŚ

Na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zapewniam możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

dla projektów dokumentów:

1) Strategia Rozwoju Gminy Reńska Wieś na lata 2016-2025

 2) Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Reńska Wieś na lata 2016-25

Od 26 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r. istnieje możliwość składania uwag i wniosków do projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Reńska Wieś na lata 2016-2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz zapoznanie się ze stanowiskiem organów właściwych w sprawach opiniowania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,

- Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Wszystkie materiały dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Reńska Wieś: ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś oraz na stronie internetowej www.renskawies.pl/bip.

Uwagi w formie ustnej, pisemnej oraz elektronicznie można składać do 17 lutego 2016 r. bezpośrednio w Urzędzie Gminy, od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania bądź przesyłając je na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Reńska Wieś.

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został już pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Wójt Gminy Reńska Wieś

Wójt Gminy Reńska Wieś zaprasza mieszkańców Gminy do konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Reńska Wieś na lata 2016 - 2025.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Reńska Wieś do projektu Strategii Rozwoju Gminy Reńska Wieś na lata 2016 – 2025.

Uwagi/propozycje w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane na formularzu lub poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej www.deltapartner.pl/konsultacje_renskawies

Formularz zgłaszania propozycji zmian w dokumencie „Strategia Rozwoju Gminy Reńska Wieś 2016-2025”- pobierz plik (*pdf), pobierz plik (*doc)

ZARZĄDZENIE nr 109/2015 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 03 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Reńska Wieś na lata 2016 – 2025- pobierz plik (*pdf)