Zarządzenie nr 88/2017 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 21.12.2017 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej środków trwałych, oraz druków ścisłego zarachowania stanowiących własność Gminy Reńska Wieś (*pdf)