Zarządzenie nr 90/2017 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadznia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej