Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
wg stanu na koniec I kwartału 2018r. 

(pobierz plik)