UCHWAŁA NR XL/307/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022
(pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2022.155
Ogłoszony: 13.01.2022

Głosowano w sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2022,.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja

Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31grudnia roku 2021 (pobierz)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 (pobierz)

Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021 (pobierz)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021 (pobierz)