O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś

 

- plik do pobrania (doc*)

 

- projekt studium do pobrania (pdf*)

Sprzedam działkę budowlaną (uzbrojoną), ogrodzoną, o powierzchni 0,1062 ha w Długomiłowicach przy ul. Naczysławskiej.

Cena do negocjacji.

Tel. 77/ 482 06 43 po godz. 16.00, kom. 502 556 925