flaga i godo na www

„Remont drogi gminnej - ul. Żabnik w Długomiłowicach”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków

Państwowego Funduszu Celowego

w ramach: „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Łączna wartość zadania: 160 399,07 PLN

Kwota dofinansowania: 105 104,64 PLN

Umowa nr RFRD/2021/G/62/U/2022 z 14 grudnia 2022r.

Okres realizacji: grudzień 2022 r. - styczeń 2023 r.

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

- długość drogi gminnej – 399,00 m,                                                                                                                                

- powierzchnia jezdni bitumicznej – 1358,28 m2,

- powierzchnia poboczy ziemnych – 239,40 m2.

 

flaga i godo na www

„Remont drogi gminnej - ul. Kolejowa w Komornie”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków

Państwowego Funduszu Celowego

w ramach: „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Łączna wartość zadania: 545 650,71 PLN

Kwota dofinansowania: 381 955,50 PLN

Umowa nr RFRD/2021/G/50/U/2022 z 09 listopada 2022r.

Okres realizacji: listopad 2022 r. - maj 2023 r.

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

- długość drogi gminnej – 1017,50 m,                                                                                                                                

- powierzchnia jezdni bitumicznej – 4520,10 m2,

- powierzchnia chodnika i wjazdów z kostki - 166,60 m2,

- powierzchnia poboczy utwardzonych frezowinami – 1293,40 m2,

- powierzchnia poboczy ziemnych – 41,30 m2.

 

flaga i godo na www

Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Gmina Reńska Wieś złożyła wniosek do funduszu jw. i otrzymała dofinansowanie dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Majątkowa w Łężcach" polegająca na przebudowie odcinka 104 m drogi gminnej do popegeerowskich zabudowań mieszkalnych (ul. Majątkowa 5, 9, 11. 13) w Łężcach. Przebudowa pozwoli stworzyć drogę o powierzchni 317,5 m2 nawierzchni bitumicznej i 62,4 m2 poboczy. Inwestycja znacznie podniesie standard życia rodzin zamieszkujących ten teren, oraz przyczyni się do wyrównania różnic społecznych w miejscowości.

Zadanie realizowano w okresie od 12-08-2021r. do 11-10-2021r.

Wartość dofinansowania: 63 000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 85 694,05 zł.

 

 

„Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym”

 (Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

 Zadanie zostało dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

 w ramach: „Program MALUCH+ 2021”

Łączna wartość zadania: 947 250,00 PLN

Kwota dofinansowania:  396 000,00 PLN

Umowa nr 2/M1/2021 z dnia 19 kwietnia 2021r.

Okres realizacji: październik 2021 - sierpień 2022

Gmina Reńska Wieś pozyskała dotację w ramach rządowego programu ,,Maluch+” dla zadania polegającego na utworzeniu w Mechnicy przy ul. Młyńskiej 40, instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (klubu dziecięcego) z 12 miejscami opieki. Wsparcie zaplanowanej inwestycji jest na poziomie 396 tys. zł w tym na wydatki bieżące 50 tys. zł.

Dzięki pozyskanym środkom samorząd gminny wybuduje kompleks przedszkolno-opiekuńczy wraz z placem zabaw w celu utworzenia placówki: Klub Malucha w Mechnicy. Otrzymane pieniądze pozwolą również na zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku 1-3 lata czyli dla najmłodszych mieszkańców gminy Reńska Wieś.

Wartość zadania „Klub Malucha w Mechnicy” po przetargu wynosi 947,25 tys zł.