Rada Sołecka kadencja 2024 - 2029
1. Sołtys Barbara Biały - tel. 570 883 370
2. Karolina Eszyk,
3. Marek Eszyk,
4. Klaudia Wolny
5. Arleta Juda

Rada Sołecka kadencja 2019-2024

  1. Sołtys: Jan Plesch, tel.: 077/ 482 0725
  2. Artur Gogolin
  3. Piotr Muenzer
  4. Adrian Plesch
  5. Dorota Szmidt

 UCHWAŁA NR LIV/441/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łężce (pobierz)