Rada Sołecka kadencja 2024-2029
1. Sołtys:  Renata Krause - tel. 798 539 758
2. Joanna Hampf,
3. Joanna Magura,
4. Wioletta Pospiszyl-Siwy,
5. Sebastian Morawiec,
6. Marcin Hojdem, 
7. Dawid Kożlik,
8. Janusz Kozik,
9. Krystian Siwy


Rada Sołecka kadencja 2019-2024

Rada Sołecka

  1. Sołtys:  Renata Krause, tel/fax.: 077/482 08 80
  2. Rudolf Dapa
  3. Joanna Magura
  4. Erwin Morawiec
  5. Brunon Pielot
  6. Krystian Siwy
  7. Jan Smarzoch
  8. Piotr Szymusiak
  9. Sebastian Wiecha

UCHWAŁA NR LIV/446/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie Statutu Sołectwa Pokrzywnica (pobierz)