Rada Sołecka kadencja 2019-2024

  1. Sołtys: Jerzy Kowalski, tel.: 077/ 482 79 78
  2. Adam Mariusz
  3. Bagińska Eleonora
  4. Damboń-Bolcek Żaneta
  5. Konieczny Dorota
  6. Kubina Hubert
  7. Marzec Danuta
  8. Ozga Przemysław

 

UCHWAŁA NR LIV/448/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie Statutu Sołectwa Reńska Wieś (pobierz)