Rada Sołecka kadencja 2019-2023
  1. Sołtys: Rajmund Pielot, tel.: 077/ 482 09 59
  2. Ewelina Janik
  3. Sylwia Król
  4. Bernadeta Wistuba

Uchwała  Rady Gminy Reńska Wieś XLII/ 289/14 z dn. 11 czerwca 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Radziejów - pobierz plik (*pdf)