Rada Sołecka  kadencja 2019-2024 

  1. Sołtys: Gabriel Tłuczykont tel. 607 839 171
  2. Bolesław Ardeli
  3. Grzegorz Paczkowski
  4. Marcin Żymełka

 UCHWAŁA NR LIV/443/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie Statutu Sołectwa Naczysławki (pobierz)