Rada Sołecka kadencja 2019-2024
  1. Sołtys: Sandra Zmarzły  tel. 511 597 946
  2. Wojciech Kowalewski
  3. Henryk Kozubek
  4. Karina Płonka
  5. Alicja Zając

 UCHWAŁA NR LIV/445/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie Statutu Sołectwa Pociękarb (pobierz)