Rada Sołecka kadencja 2024-2029
1. Sołtys: Sandra Zmarzły  tel. 511 597 946
2. Karina Płonka,
3. Roland Głomb
4. Sebastian Głomb,
5. Paweł Zaremba

Rada Sołecka kadencja 2019-2024
  1. Sołtys: Sandra Zmarzły  tel. 511 597 946
  2. Wojciech Kowalewski
  3. Henryk Kozubek
  4. Karina Płonka
  5. Alicja Zając

 UCHWAŁA NR LIV/445/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie Statutu Sołectwa Pociękarb (pobierz)