Rada Sołecka kadencja 2024-2029
1. Sołtys: Mariola Szwarcer, tel.: 0 607 561 181
2. Waldemar Czerner,
3. Karolina Gromada,
4. Robert Janik


Rada Sołecka kadencja 2019-2024
  1. Sołtys: Mariola Szwarcer, tel.: 0 607 561 181
  2. Robert Janik
  3. Damian Szynol
  4. Karolina Gromada

UCHWAŁA NR LIV/440/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie Statutu Sołectwa Komorno (pobierz)