Szanowni Państwo

Zarząd Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny, informuje, że w dniu wczorajszym zakończona została procedura konkursowa naboru na stanowisko Kierownika Biura.

W toku przeprowadzonego postępowania wybrano Pana Sławomira Oczoś zamieszkałego w Kędzierzynie-Koźlu, któremu zostanie powierzona funkcja Kierownika Biura.