Rada Sołecka kadencja 2019-2024

  1. Sołtys: Barbara Trusz, tel.: 077/ 482 70 80
  2. Ilona Prokop
  3. Małgorzata Rejman
  4. Beata Wiśniewska

UCHWAŁA NR LIV/436/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dębowa (pobierz)