Rada Sołecka kadnecja 2019-2023

  1. Sołtys: Barbara Trusz, tel.: 077/ 482 70 80
  2. Ilona Prokop
  3. Małgorzata Rejman
  4. Beata Wiśniewska

Uchwała  Rady Gminy Reńska Wieś Nr XLII/278/14 z dn. 11 czerwca 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Dębowa - pobierz plik (*pdf)